Blue Grey Red

Како Србија размислува за електронска трговија

Е-трговијата станува доста актуелна тема во Македонија но и во соседните држави. Ова е важно бидејќи ќе придонесе до поставување принципи за водење на е-трговијата на Балканот кој иако заостанува зад западните поразвиени земји сепак има потенцијал да се развие.

Подолу е презентација „Електронска трговија“ од српското Mинистерство за трговија (via @tkmkd) во која се објаснуваaт плановите на Србија и нивната стратегија за развој на електронската трговија, и тоа што е интересно „како да се подобри конкурентот на производите користејќи иновации во работењето“.

Што се однесува до Македонија, веќе има поставено закон за електронска трговија, има планови да се промовира и подобри е-трговијат но сега за сега наголемиот проблем за развојот се корисниците кои не се толку заинтересирани да тргуваат преку веб. Еве корисни линкови за македонските закони, стратегии и истражувања за е-трговијаИзвор: http://it.com.mk/kako-srbija-razmisluva-za-elektronska-trgovija/#ixzz1HF8lwlhC